ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣEΩΝ

  • Αν ο πελάτης ενημερώσει την επιχείρηση για ακύρωση κράτησης 21 ημέρες πριν την άφιξη επιστρέφετε η προκαταβολή.
  • Αν ο πελάτης ενημερώσει για την ακύρωση κράτησης από την 14η έως την 20η ημέρα πριν την άφιξη χρεώνετε με το 50% της προκαταβολής. 
  • Αν ο πελάτης ενημερώσει για την ακύρωση κράτησης μετά την πάροδο 14 ημερών πριν την άφιξη ή σε περίπτωση μη-εμφάνισης χρεώνετε το100% της προκαταβολής.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της διαμονής ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση το 50% της αξίας των υπολοίπων ημερών που είχαν συμφωνηθεί.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Για επιβεβαίωση της κράτησης είναι απαραίτητο να σταλεί προκαταβολή (30% ή 50% ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις).

Check in: 13.00

Check out: 12.00

reception
Top